Privacybeleid

Doval, vertegenwoordigd door Christophe Van den Eynde, F. Van Hoeymissenstraat 15, B-9451 Haaltert, hecht veel belang aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website.

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens. Door verder te surfen op deze site, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit beleid. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

We kunnen de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken:

 • Informatie die u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt via onze website, waaronder uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, huisspecificaties, taal, thuissituatie;
 • Informatie die u ons verstrekt wanneer u het contactformulier op onze website invult, inclusief maar niet beperkt tot uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Informatie die u ons verstrekt om u te abonneren op onze e-mailberichten en/of nieuwsbrieven, inclusief uw naam en e-mailadres;
 • Informatie die u ons verstrekt bij het beroep doen op onze diensten inclusief de timing en frequentie van deze diensten, inclusief maar niet beperkt tot installatiegegevens, bouwjaar en de laatste onderhoudsdatum;
 • Elke andere persoonlijke informatie die u verkiest met ons te delen;
 • Any other personal information that you choose to send to us;

Alle verkregen informatie is in overeenstemming met het principe van gegevensminimalisatie.

Voordat u persoonlijke gegevens van een andere persoon aan ons bekendmaakt, moet u de toestemming van die persoon verkrijgen voor zowel de bekendmaking als de verwerking van die persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit beleid.

Gebruik van persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie die via onze website aan ons wordt verstrekt, zal worden gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid of op de relevante pagina’s van de website worden gespecificeerd. Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om:

 • onze website en ons bedrijf te beheren;
 • onze website voor u te personaliseren;
 • uw gebruik van de op onze website beschikbare diensten mogelijk te maken;
 • u te voorzien van diensten die u via onze website hebt aangeschaft;
 • afschriften, facturen en betalingsherinneringen naar u te sturen en betalingen van u te innen;
 • u commerciële marketingberichten sturen;
 • u e-mailberichten sturen waar u specifiek om hebt gevraagd;
 • u onze e-mailnieuwsbrief sturen; als u daarom hebt gevraagd, kunt u ons op elk moment laten weten dat u de nieuwsbrief niet langer nodig hebt;
 • vragen en klachten van of over u met betrekking tot onze website af te handelen;
 • onze website veilig te houden en fraude te voorkomen;
 • controleren of de voorwaarden voor het gebruik van onze website worden nageleefd.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken met het oog op hun direct marketing of die van derden.

Openbaar maken van persoonlijke informatie

Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan onze werknemers, functionarissen, verzekeraars, professionele adviseurs, agenten, leveranciers of onderaannemers voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit beleid worden uiteengezet en de diensten die wij leveren.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken

 • voor zover we daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • in verband met lopende of toekomstige juridische procedures;
 • om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, inclusief het verstrekken van informatie aan anderen ten behoeve van fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico;
 • aan de koper of potentiële koper van een bedrijf of bedrijfsmiddel dat we verkopen of overwegen te verkopen;
 • aan een persoon van wie wij redelijkerwijs aannemen dat hij of zij een rechtbank of andere bevoegde autoriteit kan verzoeken om openbaarmaking van die persoonlijke informatie wanneer, naar onze redelijke mening, een dergelijke rechtbank of autoriteit redelijkerwijs zou kunnen bevelen om die persoonlijke informatie openbaar te maken.

Behalve zoals bepaald in dit beleid, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken.

Internationale gegevensoverdracht

Informatie die wij verzamelen kan worden opgeslagen en verwerkt in en overgedragen tussen Europese landen om ons in staat te stellen de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit beleid.

Persoonlijke informatie die u op onze website publiceert of voor publicatie op onze website indient, kan via het internet over de hele wereld beschikbaar zijn. Wij kunnen het gebruik of misbruik van dergelijke informatie door anderen niet voorkomen.

U gaat uitdrukkelijk akkoord met de overdracht van persoonlijke informatie zoals beschreven in deze paragraaf.

Wij kunnen gebruikmaken van externe bedrijven en personen om onze service te vergemakkelijken, om de service namens ons te verlenen, om Site-gerelateerde diensten uit te voeren (met inbegrip van maar niet beperkt tot gegevensopslag, onderhoudsdiensten, databasebeheer, webanalyse, betalingsverwerking en verbetering van de functies van de Site) of om ons te helpen bij het analyseren van het gebruik van de Site en de service. Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren.

Wij kunnen steeds onze activa, waaronder uw persoonsgegevens, verkopen, overdragen of anderszins delen in verband met een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa van of delen daarvan, of in geval van faillissement.

Bewaren van persoonsgegevens

Dit artikel beschrijft ons beleid en onze procedure voor het bewaren van gegevens, die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken voor welk doel of welke doelen dan ook, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor dat doel of die doelen.

Niettegenstaande de andere bepalingen van dit artikel bewaren we documenten, inclusief elektronische documenten die persoonsgegevens bevatten:

 • voor zover we hiertoe wettelijk verplicht zijn;
 • als we van mening zijn dat de documenten relevant kunnen zijn voor lopende of toekomstige juridische procedures;
 • om bedrijfstechnische redenen;
 • om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, inclusief het verstrekken van informatie aan anderen ten behoeve van fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico.

Beveiliging van persoonlijke informatie

We nemen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke informatie te voorkomen.

We slaan alle persoonlijke informatie die u verstrekt op onze beveiligde (met wachtwoord en firewall beveiligde) servers van onze digitale partners op.

U erkent dat de overdracht van informatie via het internet inherent onveilig is en dat wij de veiligheid van gegevens die via het internet worden verzonden niet kunnen garanderen.

Wijzigingen

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen in dit beleid.

Uw rechten

U kunt ons opdracht geven om u te voorzien van alle persoonlijke informatie die wij over u hebben; het verstrekken van dergelijke informatie is afhankelijk van het leveren van het juiste bewijs van uw identiteit voor dit doel, we accepteren meestal een fotokopie van uw paspoort gecertificeerd door een advocaat of bank plus een originele kopie van een energierekening met uw huidige adres.

We kunnen persoonlijke informatie waar u om vraagt achterhouden voor zover dit wettelijk is toegestaan.

U kunt ons te allen tijde opdragen om uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden.

Websites van derden

Onze website bevat hyperlinks naar en gegevens over websites van derden. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van derden.

Hyperlinks:
http://bouwen.startpagina.be
https://verwarming.start.be
http://www.loodgieter-info.be
http://bouwen.uwpagina.nl
http://centrale-verwarming.uwpagina.nl
http://sanitair.expertpagina.be
http://verwarming.expertpagina.nl
http://verwarming.links.nl
http://bouwen.links.nl
http://verwarmingen.tipjes.nl
https://www.speeddating.vlaanderen
http://verwarming.webgidsje.nl
http://verwarming.vinddirect.nl
http://bouwen-huis.vinddirect.nl
http://verwarming.expertpagina.be
http://huis-verbouwen.tipjes.nl
http://verwarming.favos.nl
http://warmtepomp.zoekvinden.nl
https://verwarming.slimmestart.nl
http://warmtepomp.start-links.nl
http://centraleverwarming.startplezier.nl
http://verwarmen.startbewijs.nl
http://verwarming.startbewijs.nl
http://verwarming.allepaginas.nl
https://verwarmingprijs.be

Informatie bijwerken

Laat het ons weten als de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, moeten worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

Google & Cookies

Bij een bezoek aan onze website wordt een cookie van het Amerikaanse bedrijf Google op uw computer geplaatst als deel van de “Google Search Console”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om informatie over de prestaties van onze website bij te houden en te verkrijgen. Google kan wettelijk worden verplicht om informatie aan derden te verschaffen, of derden kunnen deze informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. We staan Google niet toe de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere diensten van het Google bedrijf. Wij zorgen ervoor dat de informatie die Google verzamelt zo anoniem mogelijk wordt weergegeven. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Onze gegevens

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Doval. We zijn geregistreerd in België onder het registratienummer BTW BE 0700.709.390 en we werken vanuit onze hoofdzetel te Ferdinand Van Hoeymissenstraat 15, B-9451 Haaltert, België.

U kunt contact met ons opnemen via onze contactpagina, per e-mail (info@doval.be) of door ons te schrijven op ons bedrijfsadres).