Alle Premies Voor Verwarming en Renovatie in 2023

Published by Christophe on

Vergeet niet uw premies voor verwarming aan te vragen indien u werken plant aan uw woning of verwarmingsinstallatie.

Een energiezuinige verwarmingsinstallatie helpt u energie te besparen. Extra premies voor verwarming, isolatie of energiezuinige apparaten zijn daarbij altijd een welkome extra!

U kunt uw oude verwarmingsinstallatie of CV ketel bijvoorbeeld vervangen door een nieuwe condensatieketel. Maar ook een warmtepomp, zonneboiler of warmtepompboiler zijn uitstekende alternatieven.

De Vlaamse Overheid kent verschillende premies voor verwarming toe als je werken overweegt aan jouw centrale verwarming. Je kan ze hieronder allemaal vinden.

NIEUW: Vanaf 1 oktober 2022 kunnen particulieren en bedrijven via één online loket (Mijn VerbouwPremie) een premie aanvragen voor renovatie én energiebesparende investeringen. Die eengemaakte premie geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaamse Gewest.

Voor het overzicht kan je snel doorklikken naar de verschillende premies voor verwarming:

Voor wie en voor welke werken

Al wie investeert in een bestaande woning, appartement, appartementsgebouw of een niet-woongebouw (bijvoorbeeld een bedrijfspand of kantoorgebouw), zal afhankelijk van de doelgroep waartoe hij of zij behoort financiële steun kunnen aanvragen voor investeringen in energie-efficiëntie (zoals dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas, zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler) en investeringen in woningkwaliteit (elektriciteit en sanitair, binnenrenovatie).

Alleen renovaties komen in aanmerking voor premies. Een gebouw dat gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt niet in aanmerking. Dit valt namelijk onder de EPB attestering.

Afhankelijk van het gezinsinkomen en van de gekozen investering kunnen de lagere inkomensklassen 20 tot 60% meer premie krijgen. Indien je daarnaast zelf de woning betrekt en niet tot de hoogste inkomensklassen hoort kan je ook de kost van de renovatie zelf (bijv. nieuwe vloer) inbrengen.

Het totaal factuurbedrag per categorie moet minstens 1.000 euro exclusief btw bedragen. In de meeste gevallen komen alleen de werken in aanmerking die uitgevoerd zijn door een aannemer, behalve bij de
categorieën binnenrenovatie, elektriciteit en sanitair.

U kunt facturen inbrengen met een factuurdatum tot 2 jaar terug. Voor aanvragen tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2022 kunt u facturen inbrengen met een factuurdatum tot 2 jaar en 3 maanden terug.

Vraagt u een premie aan voor een categorie? Dan kunt u de volgende 5 jaar geen nieuwe premie aanvragen voor dezelfde categorie. Bij een zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler is dat 10 jaar.

Het gebouw moet minstens 15 jaar oud zijn op de dag van de premieaanvraag.

Voor premies voor zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler geldt daarnaast dat de bouwvergunning meer dan 5 jaar geleden moet zijn verleend en het gebouw moet voldoen aan de EPB-voorwaarden. Dit laatste houdt in dat oa. aan de minimale isolatie eisen moet worden voldaan voor de gebouwschil (dak, muren, vloer, schrijnwerk).

Zo wordt er ook prioriteit gegeven aan de belangrijkste zaken, nl. eerst de isolatiewaarde van de woning aanpakken vooraleer je een warmtepomp plaatst.

Premie voor een condensatieketel

Plaatst u een nieuwe condensatieketel in een bestaande woning of appartement? Dan kunt u mogelijks van uw gemeente nog een premie krijgen. Indien u een beschermde afnemer bent kan deze premie mogelijks zelfs nog verhoogd worden. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

Wat zijn de voorwaarden

 • Voor de belangrijkste voorwaarden en het juiste premiebedrag neemt u best contact op met uw gemeente of raadpleegt u best hun website.
 • Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen op het grondgebied van de desbetreffende gemeente.
 • Een installateur moet de nieuwe gascondensatieketel plaatsen en factureren.

Welke ketels komen in aanmerking

Iedere nieuwe condensatieketel die kan werken op aardgas of propaan.

Het toestel moet daarnaast ook beschikken over een CE label en gekeurd zijn voor België.

Premie voor een warmtepomp

Als u in een woning of een appartement een warmtepomp laat plaatsen door een gecertificeerde installateur, dan kunt u daarvoor een premie aanvragen.

Een warmtepomp is een milieuvriendelijk alternatief voor de klassieke verwarmingsinstallatie. Een warmtepomp haalt warmte uit de grond of de lucht. Lees er in dit artikel meer over.

De warmtepomp moet gebruikt worden voor verwarming van een ruimte én eventueel sanitair water. Deze premie geldt niet voor een warmtepompboiler, omdat zo’n boiler alleen dient om sanitair water te warmen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De woning moet vóór 2014 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet.
 • De plaatsing gebeurt door een installateur.
 • Het toestel moet voldoen aan de technische eisen.

Hoeveel bedraagt de premie

De premie is afhankelijk van de soort warmtepomp en bedraagt maximaal 40% van de totale factuur:

Type warmtepompPremie
lucht-luchtwarmtepomp€ 300
lucht-waterwarmtepomp€ 3.000
geothermische warmtepomp€ 4.000

De premie voor de warmtepomp wordt verdubbeld als die warmtepomp wordt geplaatst ter vervanging van een bestaande elektrische verwarming van een gebouw dat voor 1 januari 2006 op het elektriciteitsdistributienet was aangesloten met toepassing van het exclusieve nachttarief.

De premie wordt eveneens verdubbeld voor woningen die niet aansluitbaar zijn op het aardgasnet.

De warmtepomppremie wordt met 60% verhoogd voor beschermde afnemers of mensen uit de laagste inkomensklassen en mag tot maximaal 50% van de totale factuur bedragen. De premie wordt nogmaals met 50% verhoogd voor mensen die binnen deze categorie de warmtepomp plaatsen ter vervanging van een elektrische verwarming of die niet aansluitbaar zijn op het aardgasnet.

Welke warmtepompen komen in aanmerking

Iedere warmtepomp die in de woning wordt gebruikt voor de verwarming en voor het maken van sanitair warm water kan in aanmerking komen voor een premie.

De warmtepomp mag niet gebruikt worden voor actieve koeling. Ze moet daarnaast ook beschikken over een een Europees productlabel.

Premie voor een zonneboiler

Voor de installatie van een zonneboiler in een woning, appartement of zelfs andere gebouwen kan je eveneens een premie krijgen.

Een zonneboiler kan je gebruiken voor de productie van sanitair warm water. Zo bespaar je gauw 50% op je aardgasverbruik voor je warm water.

Wat zijn de voorwaarden

 • Het moet gaan om een nieuwe zonneboiler
 • De apertuuroppervlakte van de collectoren wordt berekend volgens NEN-EN12975
 • de collectoren hebben een systeemtest (volgens EN12976 of volgens EN/TS 12977) ondergaan of beschikken over een Solar Keymark
 • De inhoud van de zonneboiler moet minstens 40 liter per m² apertuuroppervlakte bij vlakkeplaat collectoren en minstens 55 liter per m² apertuuroppervlakte bij buiscollectoren
 • voor de aanmaak van sanitair warm tapwater en eventueel verwarming van de woning
 • De plaatsing gebeurt door een installateur
 • De woning moet vóór 2014 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet.

Hoeveel bedraagt de premie

Voor de zonneboiler kan je een premie krijgen van 550 euro per m², met een maximum van 2.750 euro en 40% van het factuurbedrag.

Voor beschermde afnemers en de laagste inkomensklassen wordt de premie met 20% verhoogd en kan tot 50% van het factuurbedrag gaan.

Welke zonneboilers komen in aanmerking

Het moet gaan om een nieuwe zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel gecombineerd met verwarming van de woning.
De vervanging van een bestaande zonneboiler of de uitbreiding ervan met bijkomende panelen komen dus niet in aanmerking.

Premie warmtepompboiler

Ook voor de installatie van een warmtepompboiler in een woning, appartement of zelfs andere gebouwen kan je een premie krijgen.

Een warmtepompboiler zorgt voor de verwarming van sanitair water met warmte uit de omgevingslucht, bijvoorbeeld uit de (onverwarmde) ruimte waar je hem installeert.

Deze is zéér interessant wanneer je:

 • veel warm water gebruikt, bijvoorbeeld als je een groot gezin hebt
 • je geen grote werken wilt uitvoeren, want een warmtepompboiler is makkelijk te installeren
 • je zonnepanelen hebt. Zo werkt je boiler op zelfgeproduceerde energie

Wat zijn de voorwaarden

 • Het moet gaan om een nieuwe warmtepompboiler
 • Deze dient enkel voor de aanmaak van sanitair warm tapwater
 • De plaatsing gebeurt door een installateur
 • De woning moet vóór 2014 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet
 • Ontving u de afgelopen 10 jaar al een premie voor een warmtepomp, met uitzondering van een lucht-lucht warmtepomp, of een zonneboiler, dan heeft u geen recht op een premie voor een warmtepompboiler

Hoeveel bedraagt de premie

De premie bedraagt 450 euro voor warmtepompboilers en gaat tot maximaal 40% van de totale factuur.

Voor beschermde afnemers en de laagste inkomensklassen wordt de premie met 20% verhoogd en kan tot 50% van het factuurbedrag gaan.

Welke warmtepompboilers komen in aanmerking

De warmtepompboiler moet nieuw zijn en beschikken over een Europees productlabel A+. De warmtepompboiler moet geplaatst zijn door een installateur.

De warmtepompboiler beschikt daarnaast over een regeling om de warmwatertemperatuur te verhogen bij een extern signaal om zo aan thermische opslag te kunnen doen.

Simulator Mijn VerbouwPremie

Benieuwd welke premies u kunt aanvragen en op welk premiebedrag u recht hebt? Raadpleeg de simulator van Mijn VerbouwPremie.

De EPC-labelpremie

De EPC-labelpremie wordt vanaf 1 januari 2021 toegekend voor de grondige energetische renovatie van je woning.

Voor je start met verbouwen heb je een EPC verslag van je woning nodig.

Daarna heb je 5 jaar de tijd om je woning grondig te renoveren.

Zijn je werken klaar? Dan laat je opnieuw een EPC verslag van je woning maken.

Voldoe je aan de voorwaarden, dan heb je recht op de EPC-labelpremie.

Wat zijn de voorwaarden

 • Woningen met een initieel EPC-label van E of F (of vanaf D voor appartementen)
 • Na de grondige renovatie heeft je woning een nieuw EPC-label van minstens C (voor appartementen minstens B)
 • Je hebt 5 jaar de tijd om je woning te renoveren na het vastleggen van het initiële EPC-label
 • De aanvraag van de EPC-labelpremie moet ten laatste binnen 12 maanden na verstrijken van de termijn van 5 jaar ingediend worden.
LABELPREMIEPER WONINGPER APPARTEMENT
naar label C€ 2.500nvt
naar label B€ 3.750€ 2.500
naar label A€ 5.000€ 3.750

Hoeveel bedraagt de premie voor beschermde afnemers

Voor beschermde afnemers zijn de premiebedragen 20% hoger.

Premies gemeenten en provincies voor verwarming

In sommige gemeenten kun je ook een gemeentelijke of provinciale premie aanvragen voor de plaatsing van energiezuinige verwarmingsinstallaties. De premies of subsidies voor verwarming variëren sterk naargelang de gemeente waar je woont.

U vindt de gemeentelijke en provinciale premies via ‘Zoek uw subsidie’ op energiesparen.

Offerte ontvangen?

Contacteer mij en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier kunnen we afspreken om tot de beste oplossing te komen.

Categories: Installatie