Kloppend en Suizend Geluid Verwarming: 8 Mogelijke Oorzaken

Published by Christophe on

Als je voortdurend geluid van je verwarming of cv ketel hoort, kan dit vrij snel op je zenuwen beginnen werken. Zeker als je er je slaap moet voor laten. De situatie is zelfs ondraaglijker wanneer je niet echt de oorzaak kan vaststellen.

De geluiden kunnen verschillen gaande van kloppend, suizend, trillen, of tikken. Soms gebeurt het ook dat een verwarmingstoestel piept of fluit. De geluiden hebben meestal verschillende oorzaken en dus oplossingen.
Daarom heb ik in dit artikel de 8 meest voorkomende oorzaken die geluid in je centrale verwarming kunnen verklaren en hoe u het ook zelf kunt oplossen.

De verschillende oorzaken in één oogopslag:

Is het geluid van de verwarming binnen het normale?

Er hoeft niet altijd noodzakelijk een probleem te zijn wanneer er geluid van de verwarming komt. Het kan ook heel normaal zijn. Vooral omdat een stil geluid op de achtergrond niet zo ongewoon is en alleen maar aangeeft dat verwarmingswater door het leidingsysteem stroomt. Deze geluiden zijn ook te horen ter hoogte van de radiatorkraan, bijvoorbeeld wanneer deze lager wordt gezet (= meer dicht draaien). Het geluid kan ook duidelijker worden naarmate het verwarmingssysteem ouder wordt. Dit is meestal geen probleem als het geluid niet zo hard is dat het het dagelijks leven beperkt.

Lucht in de verwarmingsleidingen

Lucht is een van de meest voorkomende oorzaken van geluid in verwarming. Het hart van de meeste centrale verwarmingssystemen zijn centrale verwarmingstoestellen zoals ketels of warmtepompen. Het warme water dat wordt opgewekt in deze toestellen wordt rondgepompt in een gesloten circuit van de warmtegenerator naar de radiator en weer terug.

Als er lucht in zit, kan het zich op verschillende plaatsen verzamelen en onaangename geluiden veroorzaken. Vaak wordt dit gezien als gorgelend. Maar het kan ook een tikkend geluid zijn. Vooral in meergezinswoningen met centrale verwarming kan het ook zijn dat de lucht zich niet noodzakelijkerwijs ophoopt in uw eigen radiatoren of leidingen, maar bij die van jouw buurman of buurvrouw.

Controleer ook best de waterdruk, een te lage waterdruk kan al gauw aanleiding geven tot indringing van lucht in het verwarmingscircuit. In dat geval moet je water bijvullen door middel van 2 rode kraantjes te openen die aan elkaar verbonden zijn door een metalen flexibel. Dit noemt men de vulset. Vul bij tot je minstens voorbij 1 bar bent. Dit kan je zien op de manometer. Dit is een cirkelvormig wijzerplaatje op de ketel meestal gemerkt door het woord ‘bar’.

Als er lucht in het verwarmingssysteem zit, moet u er altijd aan denken om de radiatoren te ontluchten. In de regel kan u deze kleine ingreep zelf uitvoeren met het juiste gereedschap.

Gebruik in ieder geval een zogenaamde ontluchtingssleutel voor radiatoren en een emmer met een doek.

Het meest verstandige is om eerst de circulatiepomp uit te schakelen en de thermostaten op het hoogste niveau in te stellen, zodat de lucht zich op één plaats kan verzamelen. Ben je een huurder? Dan is dit meestal niet mogelijk omdat de toegang tot de pomp ontbreekt. Hier moet u uw eigen verwarmingscircuit uitschakelen voordat u verdergaat.

Volg de volgende stappen:
– Plaats de sleutel op het ontluchtingsventiel.
– Draai voorzichtig linksom.
– Wacht tot het gesuis verdwijnt en een kleine volle (!) straal uit het ontluchtingsventiel komt.
– Draai de klep weer aan tot er geen water meer vrijkomt.
– Vergeet daarna niet de circulatiepomp opnieuw in te schakelen of het verwarmingscircuit weer in te schakelen.
– Controleer vervolgens de waterdruk op de manometer en vul bij indien nodig.

Afspraak

Als het geluid van de verwarming bromt, is het de circulatiepomp?

Onder bepaalde omstandigheden kan het ook te wijten zijn aan een onjuist ingestelde circulatiepomp dat de suizend geluid in de verwarming veroorzaakt. Dit is vooral het geval wanneer de snelheid te hoog is ingesteld. Om dit te voorkomen, kan de pomp op een lager niveau worden ingesteld. Overigens voorkomt dit ook ongewenste stromingsgeluiden.

De circulatiepomp kan ook de oorzaak zijn van een meer brommend geluid in je verwarming. Dit is vooral het geval wanneer het pomphuis vervuild geraakt door te veel slib in het verwarmingswater. In dat geval moet het verwarmingscircuit gespoeld worden en eventueel uitgerust met een magneetslibvanger. In het slechtste geval moet ook de pomp vervangen worden.

Stromingsgeluiden en hydraulisch balanceren

Dit type geluid, dat voor de meeste mensen klinkt als een suizend geluid in je verwarming, is in de meeste gevallen merkbaar op de radiatorkranen. Om dit te achterhalen, schakelt u eenvoudig de thermostaatkranen in en uit.

De oorzaak voor dit type stromingsgeluid ligt bij een gebrek aan hydraulisch evenwicht. Vaak gaat dit ook gepaard met comfortverlies door te koude of te warme kamers. Om die reden moet ook bij nieuwe installaties een berekening van het leidingnetwerk gebeuren om problemen met hydraulisch evenwicht en stroomsnelheid te vermijden. Als dit niet gebeurd komt snel ritsend of suizend geluid in je verwarming de kop opsteken.

Om dit op te lossen moet de doorstroming van verwarmingswater door het systeem geoptimaliseerd worden door de thermostatische kleppen goed af te stellen.

Wanneer het geluid in de verwarmingsbuizen ontstaat

Maar niet alleen een verkeerde of niet uitgevoerde berekening van het leidingnetwerk kan de oorzaak van het geluid zijn, maar ook het ontbreken van zogenaamde akoestische ontkoppeling. Niet zelden werden verwarmingsbuizen kaal en zonder grote isolatie in de muren of vloer gelegd. Deze situaties veroorzaken wat men noemt akoestische bruggen.

Dit probleem oplossen is waarschijnlijk het duurst. Omdat eigenlijk een daaropvolgende isolatie zou moeten plaatsvinden. Als de buizen in de muur worden geïnstalleerd, betekent dit dat ze worden op prijs gesteld. Het is de moeite waard om per geval te beslissen.

Kloppend geluid in je verwarming door foute bevestiging

Wanneer de een kloppend geluid van de verwarming komt, kan dit komen van het uitzetten en krimpen van de leidingen. Bij het installeren van verwarmingsbuizen worden deze op verschillende punten aan de muur bevestigd. Als het warme verwarmingswater nu door de metalen buizen stroomt, zetten deze buizen zich uit en kan het zijn dat de bevestigingen te nauw zijn en de verwarmingsbuizen niet kunnen uitzetten. In dit geval zijn er kloppende geluiden.

Hetzelfde geldt overigens als de leidingen niet goed in plafond- of wandkanalen zijn opgeslagen. Of als een warmwaterleiding te dicht bij een koudwaterleiding werd gelegd.

Allereerst moeten bewoners of eigenaars altijd precies lokaliseren waar de geluidsbron zich bevindt. Vervolgens kan het best nodig zijn om contact op te nemen.
Het is best mogelijk dat muren of vloeren moeten opgebroken worden om de verwarmingsbuizen opnieuw aan te leggen.
In het beste geval kan het echter reeds volstaan om enkel de bevestigingsbeugels van de verwarmingsbuizen losser te maken of te verleggen.

Kijk of de veiligheidsklep lekt

Evengoed kan de verwarming een kloppend geluid maken wanneer er te veel druk in het systeem wordt opgebouwd. De waterdruk in het verwarmingscircuit wordt in de gaten gehouden door een veiligheidsklep net onderaan de ketel. Het kan voorvallen wanneer de temperatuur van het verwarmingswater te hoog wordt, dat de druk eveneens te hoog wordt. In sommige gevallen is er echter geen dergelijke klep of is deze geblokkeerd door te veel verontreinigd verwarmingswater. Als de pomp in zo’n geval te veel druk opbouwt, beginnen er stootgeluiden op te treden die door het verwarmingssysteem worden overgedragen. Vaak ontstaat er door de te hoge druk ook een risico op lekken en schade.

Als de veiligheidsklep onderaan de ketel niet meer werkt moet u beslist een afspraak maken.
Het water moet namelijk van de ketel worden gelaten en de klep moet vervangen worden door een origineel vervangstuk van de fabrikant.

Radiator verkeerd aangesloten

Het kan gebeuren dat de aanvoer en retour van een radiator verwisseld geweest zijn bij de plaatsing. De aanvoer is het warme verwarmingswater dat van de ketel komt. De retour is het afgekoelde water dat van de radiator komt. En zo gaat het water heen en terug. Bij het monteren van een radiator kan het voorkomen dat deze twee verbindingen worden omgekeerd. Vooral bij thermostatische kranen zal er dan een kloppend geluid waarneembaar zijn. Deze kranen zijn gemaakt om water in slechts 1 richting door te laten.

Hoe detecteer je dat de aanvoer en retour zijn verwisseld?
Als u niet zeker weet of de oorzaak te wijten is aan de omgekeerde verbindingen, kunt u dit eenvoudig bepalen met de volgende stappen:

Schakel de radiator uit en laat deze volledig afkoelen.
Zet de radiator weer aan.
Controleer welke pijp eerst warm wordt.
Als de retour eerst warm wordt en pas vervolgens de thermostatische kraan, zijn de verbindingen tijdens de installatie omgedraaid. Meestal zal de radiator om die reden ook niet goed opwarmen en zal de thermostatische kraan op die radiator een kloppend geluid maken.

In een dergelijk geval helpt alleen de installatie van een thermostatische klep in de omgekeerde stroomrichting of het verwisselen van de aanvoer en retourleiding aan de collector.

Ketelproblemen

In het slechtste geval ligt het probleem aan de ketel. Als je de bron van het geluid in je verwarming kan traceren naar jouw ketel wijst dit meestal op een defecte component. Zo kan zoals hierboven reeds aangehaald de pomp niet meer goed draaien. Maar ook de ventilator of de brander kunnen de oorzaak van het probleem zijn.

Probeer zelf niet de ketel open te gooien maar neem contact op om het probleem nader te laten bekijken.

Soms kan het ook meevallen zoals een luchtaanzuigbuis die losgekomen is of de omkasting van de ketel die na een onderhoud die niet vast genoeg gemonteerd werd.

Afspraak maken

Contacteer mij en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier kunnen we afspreken om tot de beste oplossing te komen.